Second opinion

Later kan blijken dat uw schadevergoeding niet reëel is, omdat uw belangenbehartiger bijvoorbeeld de toekomstschade niet goed heeft berekend. Dan zit u na een aantal jaren opnieuw met een groot financieel probleem. U hebt toch niet gekregen waar u eigenlijk recht op heeft.
Laat daarom bij de minste twijfel een andere belangenbehartiger naar uw zaak kijken. Op die manier kunnen foutieve inschattingen worden voorkomen.


Stel dat u twijfeld over bijvoorbeeld:
• de gang van zaken rond uw letselschade;

• het “afwikkelingsvoorstel” dat u is voorgelegd;

• de kwaliteit van uw letselschade deskundige;

• de verstandhouding met uw letselschadedeskundige;

• de manier waarop u tot nog toe zelf contact met de aansprakelijke partij heeft gehouden.
Arabic Legal Services toetst op u verzoek de behandelaanpak en de resultaten van uw schadezaak.